Mallika Sherawat

Mallika Sherawat

身穿銀色裙子,佩戴VORTICE白金鑲白色鑽石手鐲、ALLEGRA系列白金鑲白色鑽石戒指、ANELLI白金鑲白色鑽石耳環,美艷動人。

Mallika Sherawat - de GRISOGONO