Sole

SOLE系列作品以太陽為主題,捕捉了和熙陽光下名人雅士尋樂的風采。明亮珠寶作品禮讚和暖季節,閃耀夏天的光芒。盤繞成圈的日光,以混合而隨意的鑲嵌方式點綴,烘托出璀璨金光。

您亦可能會喜歡

GYPSY 90097-20 view
Gypsy
90097-20
ZEBRA 53901-05 view
Zebra
ZEBRA 53901-05
SOLE 14401-11 view
Sole
14401-11
TUBETTO 99101-11 view
Tubetto
Sautoir 99101_11