Sensuale

凸圓形切割代表了de GRISOGONO作品一貫的細膩優雅,是Fawaz Gruosi鍾愛的切割方式之一。 SENSUALE系列作品具有圓潤美態,色澤明亮,對比感強烈,尺寸大方。凸圓形切割突顯寶石的醉人美態。

您亦可能會喜歡

BOULE 99502-04 view
Boule
99502_04
MATASSA 94101-01 view
Matassa
Pendant 94101_01
ZEBRA 53902-06 view
Zebra
Ring 53902_06
SOLE 14401-11 view
Sole
14401-11