New Retro

「方中有圓」,de GRISOGONO將神聖而雋永的幾何設計,以獨特而復古的大型長方形腕錶體現。這款優雅、極簡、新穎的時計體現50年代講究修飾的精神──Fawaz Gruosi對當時的風格格外欣賞。錶冠位於12點鐘位置,讀時明瞭的古雅錶盤配備圓形小錶盤,賦予腕錶復古的質感。簡單雋永的設計,傳達如全景畫般的生動印象,帶您感受50年代的時尚。

您亦可能會喜歡

ZEBRA 53901-11 view
Zebra
ZEBRA 53901-11
SOLE 14401-01 view
Sole
14401-01
GYPSY 90097-03 view
Gypsy
90097_03
ALLEGRA 24021-04 view
Allegra