Instrumentino

2001年,de GRISOGONO推出首款腕錶一年後,為標誌性的Instrumento系列推出女裝款式。INSTRUMENTINO外形修長,帶有流麗、比例完美的線條。腕錶外觀新穎而精緻,錶盤飾以無限符號狀的輪廓,4點鐘、8點鐘位置的阿拉伯數字靜靜顯示時間流逝。INSTRUMENTINO推出至今,便搭載雙時區功能,亦配備附加於自動上鏈機械機芯或石英機芯(較罕見)的機械模組。

您亦可能會喜歡

TUBETTO 55302-02 view
Tubetto
Ring 55302_02
MELODY OF COLOURS 10540-01 view
Melody Of Colours
Earrings 10540_01
MATASSA 94101-01 view
Matassa
Pendant 94101_01
BOULE 99502-04 view
Boule
99502_04