Instrumentino

2001年,de GRISOGONO推出首款腕錶一年後,為標誌性的Instrumento系列推出女裝款式。INSTRUMENTINO外形修長,帶有流麗、比例完美的線條。腕錶外觀新穎而精緻,錶盤飾以無限符號狀的輪廓,4點鐘、8點鐘位置的阿拉伯數字靜靜顯示時間流逝。INSTRUMENTINO推出至今,便搭載雙時區功能,亦配備附加於自動上鏈機械機芯或石英機芯(較罕見)的機械模組。

您亦可能會喜歡

TUBETTO 99101-05 view
Tubetto
Sautoir 99101_05
CRAZYMALS 92052-05 view
Crazymals
Pendant 92052_05
SENSUALE 54700-10 view
Sensuale
Ring 54700_10
MISTERO 11291-06 view
Mistero
Earrings 11291_06