Zebra

Ring 53902_02

White gold – White diamonds – Black diamonds

You may also like

GYPSY 50096-21 view
Gypsy
GYPSY 50096-21
CRAZYMALS 92552-00 view
Crazymals
CRAZYMALS 92552-00
ONDE 18801-13 view
Onde
ONDE 18801-13
TUBETTO 99101-11 view
Tubetto
TUBETTO 99101-11