Virgola

Virgola 12901/01

White gold – White diamonds