Turbante

Turbante 59212/01

Ring in white goldĀ  set with 363 white diamonds (3.60 cts)