Tubetto

Sautoir 99101_18

White gold – white diamond – turquoise