Tubetto

TUBETTO 99101-06

White gold – white diamond -black jade