TUBETTO 99101-05

Sautoir 99101_05

Pink gold – white diamond – amber