Tubetto

Ring 55301_04

Pink gold – White diamonds