Tubetto

Bracelet 49101_04

Pink gold – white diamond