Tubetto

Bracelet 49101_01

White gold – white diamond