TUBETTO 19101-18

Earrings 19101_18

White gold – white diamond – turquoise