Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54182-38

Pink gold – White diamonds – Cornaline cabochon