Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 54181-38

Pink gold – White diamonds- Cornaline cabochon