Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14182-38

Pink gold  – White diamonds – Cornaline cabochon