Allegra Toi & Moi

TOI & MOI 14181-38

Pink gold – White diamonds – Cornaline cabochon