Melody Of Colours

40057-19

White gold – 26 black jades – 853 white diamond