India

Bracelet 43802/06

White gold – White diamonds – Onyx drops