India

INDIA 23802-06

White gold – White diamonds – Onyx drops