Gocce

10208-43

White gold – white diamond – turquoise