Gocce

10208-42

White gold – white diamond – onyx