FLORINDA 48602-01

48602-01

White gold – White diamonds