Crazymals

CRAZYMALS 52522-00

White gold – White diamonds – Red sapphires – Black diamonds – Onyx