ANELLI 10622-21

10622-21

White gold – Titanium – White diamond – Black diamonds