Allegra

White gold – Avional black nano-ceramic coating – White diamonds